Pomiń menu

Rozstrzygnięte przetargi

Wersja do druku >
  Przetargi 2015
1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD16/2015 (Przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej parowej "T3" na niskiej i wysokiej estakadzie - zmiana technologii i materiałów izolacji termicznej - etap II - Zadanie 16)

  Przetargi 2014
2/PN/PZP/POIiŚ/ZAD15/2014 (Przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej parowej "T3" na wysokiej i niskiej estakadzie - zmiana technologii i materiałów izolacji termicznej - Zadanie 15)
1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD14/2014 (Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na technologię rur preizolowanych z pogrubioną izolacją w Ostrołęce, w ulicach: Poznańska, Platynowa, Łęczysk, Kędzierskiego, Stefczyka, Kasprzaka, Okrzei - Zadanie 14)

  Przetargi 2013
4/PN/PZP/POIiŚ/ZAD13/2013 (Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na technologię rur preizolowanych z pogrubioną izolacją - os. Traugutta (ul. Traugutta i Witosa) w Ostrołęce - Zadanie 13)
3/PN/PZP/POIiŚ/ZAD12/2013 (Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na technologię rur preizolowanych - sieć w ul. Bernardyńskiej w Ostrołęce - Zadanie 12)
2/PN/PZP/POIiŚ/ZAD11/2013 ( Przebudowę sieci ciepłowniczej napowietrznej na wysokiej estakadzie ,,O” i ,,P” w Ostrołęce - zmiana technologii i materiałów izolacji termicznej”- Zad.11 ")
1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 ( „System telemechaniki i telemetrii sieci ciepłowniczej - Zadanie 8")

  Przetargi 2012
9/PN/PZP/POIiŚ/ZAD10/2012 („Przebudowę sieci ciepłowniczej kanałowej na technologię rur preizolowanych z pogrubioną izolacją – osiedlowa sieć w ul. Traugutta i Kickiego w Ostrołęce - Zadanie 10")
8/PN/PZP/POIiŚ/ZAD9/2012 („Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na technologię rur preizolowanych z pogrubioną izolacją – magistralna sieć ciepłownicza ,,M” w Ostrołęce - Zadanie 9")
7/PN/PZP/POIiŚ/ZAD6/2012 („Przebudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej na wysokiej i niskiej estakadzie "M" w Ostrołęce - zmiana technologii i materiałów izolacji termicznej - Zadanie 6")
5/PN/PZP/POIiŚ/ZAD5/2012 („Dostawa systemu odczytu ciepłomierzy i wodomierzy -Zadanie 5")
4/PN/PZP/POIiŚ/ZAD2/2012 („Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na technologie rur preizolowanych z pogrubioną izolacją -Ostrołęka os. Centrum -ul. Jana Paweła II, gen Z.Berlinga, gen. A.Madalińskiego, gen. S.Grota-Roweckiego, gen. W.Sikorskiego i Hubalczyków -Zadanie 2")
3/PN/PZP/POIiŚ/ZAD7/2012 („Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na technologie rur preizolowanych -Ostrołęka os. Łęczysk ul. Czarneckiego, Łęczysk, Wołodyjowskiego, Juranda ze Spychowa, Kmicica, Jagiełły, Gospodarcza, Podbipięty, Nowomiejska -Zadanie 7")
1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD1/2012 („Dostawa systemu modelowania sieci ciepłowniczej - zad. 1”)

  Przetargi 2011
2/PN/PZP/POIiŚ/ZAD4/2011 („Przebudowa sieci cieplnej kanałowej na technologię rur preizolowanych - Ostrołęka odcinek Statoil - Korczaka - zad. 4”)
1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD3/2011 („Przebudowa sieci cieplnej kanałowej na technologię rur preizolowanych - Ostrołęka ul. I Armii Wojska Polskiego - zad. 3”)


Na górę

 

 

Przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej parowej ,,T3” na wysokiej i niskiej estakadzie – zmiana technologii i materiałów izolacji termicznej