Pomiń menu

Struktura kapitałowa

Wersja do druku >

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 13.919.000,00 zł. (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych). Podzielony jest na 27.838 (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł.

Spółka posiada następujących Wspólników:

  • Energa Elektrownie Ostrołęka SA - 100% (27.838 udziałów).

 

Na górę